اغلب کارآفرینی را فرآیندی که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو ، سازمان های جدید و نو آور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد تعریف می نمایند . ولی دایرة المعارف بریتانیا کارآفرین را «شخصی که کسب و کار و یا مؤسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آن را می پذیرد» تعریف نموده است . واژه جدید بودن در تعریف متداول از کارآفرینی شمول این تعریف را محدود نموده است . بسیار ایده هایی که از فرصت طلبی و مدیریت منابع به طور اثر بخش باعث فعال شدن کسب و کارهای موفق گردیده ولی محصولی نو به بازار ارائه نداده است لیکن در مقابل اشتغال های پر درآمد و وسیعی را به جامعه عرضه کرده است . مؤسسه فرآیند دهم با بکارگیری دانش و تجربه متخصصین خود از ایده پردازی تا استقرار کسب و کاری پایدار در کنار شما خواهد بود .

ایده پردازی :

گاهی ایده پردازی قربانی تجارب منفی یا آموخته گذشته است و گاه بسیار خام است که ناشی از بی تجربه گی و عدم شناخت محیط کسب و کار است . صاحبان ایده اغلب گرفتار این دو دام هستند . از طرفی داشتن ایده خام برای آغاز یک فرآیند کارآفرینی کافی نیست پردازش ایده و آماده نمودن آن جهت آغاز فرآیند کارآفرینی تخصص ماست بدین منظور فرآیند دهم با سالها تجربه و دانش در کنار شما خواهد بود .

ثبت ایده :

یکی از دغدغه های کارآفرینان به خصوص آنها که ایده نو و محصول یا کسب و کار جدید را در سر می پرورانند سرقت ایده است . ما در فرآیند دهم با استفاده از مجربین و اندیشمندان حقوقی در کنار شما خواهیم بود تا این نگرانی را بر طرف سازیم .

فرصت یابی

بسیاری از ایده پردازان ذهنی خلاق و مبتکر دارند اما زمینه مناسب را جهت ایده پردازی نمی یابند . بررسی فرصت های بازار و نیاز مصرف کنندگان از تخصص های ما در فرآیند دهم است . بدین منظور ما با ارائه خدمات مرتبط در کنار شما خواهیم بود .

امکان سنجی

رشد سریع کسب و کار ها در جهان همراه با کارآفرینی و سرمایه گذاری لازمه اش تحلیل تصمیم گیری ها بر مبنای عوامل خرد و کران محیطی است. لذا قبل از اقدام به هرگونه سرمایه گذاری شناخت ریسک ها و پیامدهای یک پروژه ضرورت دارد.

تأمین منابع

تأمین منابع از نگرانی های اصلی هر فرآیند کار آفرینی است که ضعف در آن قوی ترین ایده ها را با شکست مواجه می سازد . اینکه سرمایه این ایده را چگونه تأمین کنم ؟ تجهیزات را چگونه میتوان تأمین و خرید؟ نیروی متخصص و ماهر چقدر هزینه دارد و چگونه قابل تأمین است ؟ این ها سوالاتی است که در ابتدای هر کارآفرینی نا امیدی را برای کارآفرینان بهمراه دارد .

بازاریابی

چگونه محصول خود را به بازار ارائه دهم ؟ عمده فروشی مناسب است یا محصول خود را مستقیم به بازار خرده فروشی ارائه دهم ؟ چگونه تبلیغات کنم ؟ چه میزان به بازار ارائه دهم ؟ بسته بندی کالای من چگونه باشد؟ و صدها سوال از این نوع هر کار آفرین را پریشان می کند . پاسخ تمامی این سؤالات در یک برنامه بازاریابی علمی نهفته است .

پایداری و مدیریت

برای دستیابی به پایداری و مدیریت بهینه باید به انجام فعالیت­ ها بر اساس قواعد طبیعی کسب و کار باور داشت . لذا برای موفقیت سازمان اصولی چون پایداری در ذات استراتژی ، عملیات و فرهنگ باید مورد توجه قرار گیرد .

مرکز استارت آپها

ایده پردازی

امکان سنجی

خدمات استخدامی

مشاوره
ویدئو ها
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟