ساختار تکنولوژیک یک شرکت استراتژی کسب و کار آن را پشتیبانی می نماید اما در برخی شرکت ها به دلیل نگاه و استفاده غیر منطبق با اهداف از تکنولوژی به عنوان یک مانع در مسیر عملکرد ظاهر می شود . مؤسسه فرآیند دهم در مرحله اول جهت پشتیبانی از اهداف بلند مدت سازمان با توجه به نیازهای کسب و کار سازمان ها توانمندی های تکنولوژیک را تعیین می نماید . مؤسسه فرآیند دهم به شما در تصمیمات تکنولوژیک IT جهت ایجاد نتایج پایدار در سازمان مساعدت می نماید.

  ویدئو ها
  نام
  نام خانوادگی
  ایـمیل

  ذخیره اطلاعات


   
   
   
  ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟