مؤسسه فرآیند دهم شما را جهت انجام دستورالعمل های بازاریابی و خلق استراتژی عملیاتی مناسب به جهت سرمایه گذاری بر روی فرصت های بازار کمک می نماید و در انتخاب گزینه های ارزشمند بازار برای ایجاد تقاضایی که آمیخته بازار را بر اساس سلایق بازار شکل دهد مساعدت نموده و با ارزیابی برنامه های بازاریابی کسب و کارتان عملکردتان را بصورت قابل توجه ای ارتقاء می دهیم .در جدول ذیل ابعاد خدماتی این مؤسسه بطور کلی نمایش داده شده است که در زیر دسته متناسب آن به فراخور توضیح داده شده است.

آموزش های عملیاتی بازرگانی

ارزیابی آمادگی ورود به بازارهای بین المللی

تاکتیک های ورود به بازار

مشاوره در حوزه بازرگانی
توسعه الگوهای بازاریابی مبتنی بر محتوا

شناخت نیازها، انتظارات و ارزش های مشتریان با معیار کسب و کارها

شناخت منافع و ارزش های بلندمدت جامعه با محوریت کسب و کارها

برنامه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی راهبردی

ایجاد مبانی نظری و علمی برای ساخت برندها

توسعه الگوهای تجارت الکترونیک B2C و B2B

بهبود بازار محور فرآیند کسب و کار

ارزش آفرینی و ساماندهی تجارب مشتری
ویدئو ها
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟