مهمترین اخبار | مهمترین اخبار و رویدادهای شرکت
فرایند دهم | معرفی شرکت ، سوابق ، اهداف و ...

 

پیچیدگی و تغییرات دنیای کسب و کار و شدت رقابت اتخاذ راهکارهای مدیریتی را پر اهمیت نموده است. لذا اتکا بر نگاه جامع نگر ، توسعه پایدار را برای سازمانها بوجود می آورد .

موسسه فرایند دهم با ایجاد ساختار شبکه ای از متخصصین مختلف سعی در به اشتراک گذاری دانش و تجربه با مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها و شرکت ها برای اخذ جامع ترین تصمیم با ابعاد تخصص جزء نگر بر اساس روش های نوین علمی دارد چرا که رسالت موسسه فرایند دهم بر توسعه کسب و کار های کشور با افزایش توان علمی مدیران و مالکان آن بنا نهاده شده است .

خدمات موسسه فرایند دهم شامل :

تدوین و برنامه ریزی استراتژیک
مشاوره در بازاریابی و بازاریابی الکترونیک
امکان سنجی و تحلیلهای اقتصادی
مالی و فرهنگی وکاربست آن
تامین مالی ،مشاوره سرمایه گذاری
ادغام و مشارکتهای استراتژیک
مدیریت و برنامه ریزی تولید
آینده پژوهی ، برنامه ریزی منابع انسانی و توانمند سازی آن
مدیریت تکنولوژی ، بهینه سازی فرآیندها ، مهندسی ارزش
استاندارد سازی ( ISOوGMP وGLP … ) ، تحقیق ، توسعه و آموزش .

 

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟